JULKAISUJA

Kaakon taide on ollut mukana tuottamassa useita julkaisuja, viimeisin näistä on Virve Niirasen kirjoittama Tapahtumajärjestäjän opas 2020.

Anna Vilkuna ja Hannele Romppanen ovat tehneet selvityksen TAITEILIJA TAHTOO ELÄÄ TYÖLLÄÄN – Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa.

Kaakon taiteen organisoiman TAIDE+TARINA-työpajan opeista on tehty myös menetelmäopas:  TAIDE+TARINA – työpajakokonaisuus eläkeikäisille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille.

Digitaalisen kuvan perusteita voi opiskella Kaakon taiteen Pikseliaapisen avulla (PDF 1,9 Mt).