TAUSTALLA

Taustaa

Visuaalisten taiteilijoiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa, mutta heidän toimeentulomahdollisuutensa ovat vain pienentyneet. Eri tutkimukset ja selvitykset ovat nostaneet esille tätä epäkohtaa, viimeksi Tarja Cronbergin raportti (Luova kasvu ja taiteilijoiden toimeentuloa, 2010).

Visuaalisilta taiteilta puuttuvat työllistävät rakenteet kuten teatterit ja orkesterit. Suurena puutteena on myös maksuton välittäjäporras, joita kustantamot ja levy-yhtiöt ja niiden jakeluverkosto edustavat. Visuaalisten alojen taiteilija joutuu yleensä työskentely- ja tuotantokustannusten lisäksi maksamaan siitä, että voi esitellä teoksiaan yleisölle.

Visuaalisten alojen taiteilijat ovat jääneet jälkeen valtakunnallisesta rahoituksesta. Paikalliset ja alueelliset taiteilijaseurat ovat tehneet töitä alan edistämiseksi, mutta useimmiten yksin vapaaehtoisvoimin ja hyvin pienin resurssein.

 

 

Taidelinkistä tahtotilaa

Visuaalisten taiteiden verkoston tärkein piirre on sen toimijoiden erityislaatuinen tahtotila yhdessä toimimiseen. Verkosto ei tule korvaamaan yhdistysten omaa toimintaa vaan täydentää niiden toimia, luo niille suhteita ja niiden välistä yhteistyötä.

Verkoston toiminnalle on hyvät lähtökohdat, koska se lähtee Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan rahoittaman Taidelinkki-hankkeen (2009-13) tekemän työn pohjalta. Syyskuussa 2013 toimintansa lopettava Taidelinkki on työskennellyt kuvataiteiden edistämiseksi. Taidelinkin kautta on työllistetty kaakkoissuomalaisia kuvataiteilijoita ja tehty heidän työtään tunnetuksi.

Kaakon taideverkoston edellytyksiä on selvitetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-Karjala-instituutin toteuttamassa esiselvityshankkeessa (2011). Samaa seittiä kutomaan -selvityksen johtopäätös oli, että visuaalisten alojen taiteilijat tarvitsevat erityistä tukea yrittäjämäiseen toimintaan. Ammattimaisesti johdettu verkosto mahdollistaisi vertaistuen tarjoamisen taiteilijoille välittämällä apua ja neuvontaa. Verkosto toimisi välittäjänä taiteilijoiden ja ympäröivän yhteisön välillä ja parantaisi taidepalveluiden saatavuutta ja taiteilijoiden taloudellista tilannetta sekä pitkällä tähtäimellä kulttuurin ja taiteen asemaa.

 

 

Mitä ovat visuaaliset taiteet

Visuaalisten taiteiden taidepoliittinen ohjelma Päin näköä! (2009) sisällytti ehdotukseensa mm. maalaustaiteen, kuvanveiston, grafiikan, valokuvataiteen, taidekäsityön, mediataiteen, sarjakuvataiteen, performanssin ja paikkasidonnaiset taiteet (ympäristö ja – yhteisötaide).

Visuaalisten alojen taiteilijoiden teokset voivat olla mm. maalauksia, grafiikanvedoksia, akvarelleja, lasiteoksia, piirustuksia, veistoksia, tilateoksia, reliefejä, ympäristötaideteoksia, videoita, valoteoksia, koruja, sarjakuvia, tekstiiliteoksia, yhteisötaideteoksia, valokuvia, performansseja, keramiikkaa jne…. Materiaaleina taiteilijat käyttävät taidetarvikkeiden lisäksi kaikkea mitä maailmasta löytyy.