Kulttuuria päätöksentekoon!

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella toimiva kulttuurin kehittämistehtävä Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen on yhdessä Kaakon taiteen kehittämistehtävän ja Kymenlaakson & Etelä-Karjalan kuntien kulttuuritoimijoiden kanssa laatinut tulevien kunnallisvaalien ajaksi omat vaaliteesit. Teesit voi ottaa käyttöön kuka vain ne omaksi kokee – allekirjoitustoiveena #kulttuuriapäätöksentekoon

Kulttuuri on oikeus
Kulttuuri on kaikkien kuntalaisten peruspalvelu. Taide ja kulttuuri antaa asukkaille elämyksiä, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin osana hyvää elämää.

Kulttuuri on oikeus, vaaliteesi kuvana

Lähikulttuuri rakentuu täällä
Lähikulttuuri on oman paikkakunnan kulttuuritoimijoiden – kunnan, taide- ja kulttuurilaitosten, järjestöjen, taiteilijoiden ja yrittäjien tuottamaa. Monialainen yhteistyö synnyttää omaleimaista ja voimakasta kulttuuria. Elinikäinen kulttuurikasvatus rakentaa kuntalaisten hyvinvointia ja avaa omien juurien ja kulttuuriperinnön ymmärtämistä. Paikallinen kulttuuri on yhteinen asia.

Lähikulttuuri rakentuu täällä, vaaliteesi kuvana

Kulttuuristaan alue tunnetaan
Korkeatasoinen kulttuuri ja taide luo maakunnan ja kuntien pito-, veto- ja elinvoimaa. Kulttuurin vaikutukset ulottuvat aluekehittämiseen, elinkeinoihin, maankäyttöön, ympäristöön, matkailuun sekä hyvinvointiin. Kulttuurin kansainvälinen ulottuvuus vahvistaa sen laaja-alaista vaikuttavuutta. Kulttuuri on kilpailutekijä ja tuloerä.

Kulttuuristaan alue tunnetaan, vaaliteesi kuvana

Teesien taustalla on vuonna 2019 uudistettu laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Lain tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuudet luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Laki määrittelee kunnan tehtävät ja rohkaisee niitä rajoja ylittävään yhteistyöhön niin kunnan sisällä kuin muutoinkin. Kunnan tulee myös luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle.

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille on uudistettuun kulttuurilakiin pohjaava alueellinen kehittämistehtävä, jonka toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Kaakon taiteen kehittämistehtävä keskittyy luomaan edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle Etelä-Karjalan kunnissa.

Kymenlaakson vaalimateriaalit täältä:
https://drive.google.com/drive/folders/1_ap4mN7HN_r1_YtbLccTuz-iLJsdmFCU?usp=sharing


Etelä-Karjalan vaalimateriaalit täältä:
https://drive.google.com/drive/folders/1noxYA9FRglCHqGowaLP9MLWngQLlsKXq?usp=sharing