Julkisen taiteen webinaari

CASE LAURITSALAN KOULU
TORSTAINA 15.4. 2021 klo 9 – 14.15

Rakennuksen kilpailutusasiakirjoista valmiiksi taideteokseksi

Talvella 2020-21 Lappeenrannan Lauritsalan uuden koulun julkisivuun muurattiin kaksi taideteosta, Sanna-Mari Kaipion Ikkuna tulevaisuuteen ja Aiju Salmisen Akkunanaakka, jotka valittiin toteutettaviksi avoimen kilpailun kautta keväällä 2020.

Tervetuloa kuuntelemaan kuinka taide päätyi rakennuksen kilpailutusasiakirjoihin ja sieltä valmiiksi taideteokseksi. Mitä ajattelee arkkitehti julkisivun luovuttamisesta taiteelle. Miten oppilaiden ääni kuului prosessissa. Mitä prosessi toi ja opetti eri osapuolille.

Iltapäivällä kuvataiteilija, palvelumuotoilija Saija Koponen ja Suomen Taiteilijaseuran lakimies Aura Lehtonen avaavat tilaus- ja sopimusprosesseja yleisemmin.

Julkisen taiteen webinaarimainos, teosluonnos koulun ulkoseinälle
Kuva: Sanna-Mari Kaipion kilpailuehdotus Ikkuna tulevaisuuteen.
Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Perko ja YIT
9.00Outi Peippo, LAB-amk ja Anna Vilkuna, Kaakon taide: Kuinka taide päätyi rakennuksen kilpailutus asiakirjoihin ja sieltä valmiiksi taideteokseksi
9.10hankekehitysarkkitehti Heini Löytty, Lappeenrannan Toimitilat Oy: Lappeenranta rakennushankkeiden toteuttajana ja taide hankkeissa
9.40arkkitehti SAFA Tomi Perko, Arkkitehtitoimisto Perko: Taide osana arkkitehtuuria
10.00tauko
10.05rehtori Jukka Mielikäinen, Lauritsalan koulu: Käyttäjän näkökulma
10.20vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm ja osallisuuskoordinaattori Niina Ljungkvist, Lappeenrannan kaupunki: Mekin olemme täällä – Lasten osallisuus Lauritsalan koulun taidekilpailussa
10.40projekti-insinööri Niko Junna, Rakentaja YIT Suomi Oy: Taideteoksen toteuttaminen rakennushankkeessa
11.00tauko
11.05kuvataiteilija Sanna-Mari Kaipio: Taiteellisen työn lähtökohdat ja suunnitelman muovautuminen prosessin edetessä
11.25Lauritsalan koulun taidekilpailun sihteeri Anna Vilkuna, Kaakon taide: Ajatuksia ja kokemuksia taidekilpailusta
11.45keskustelua
12.00lounas
12.30kuvataiteilija, palvelumuotoilija Saija Koponen: Taiteilijan ja tilaajan välinen vuorovaikutus – taiteilijan näkökulma ja tilaustöihin valmistautuminen
13.15lakimies Aura Lehtonen, Suomen Taiteilijaseura: Julkisen taiteen hankintaprosesseista, sopimuksista ja palkkiokäytännöistä
14.00seminaarin yhteenveto