Skip to content

Taidetta jakokaappeihin- projekti

Tervetuloa seuraamaan taidetta jakokaappeihin- projektia! 

Jakokaapit ovat maan pinnalle asennettavaksi suunniteltuja pienjännitekeskuksia, joihin jokainen on varmasti törmännyt katukuvassa.

Blogia seuraamalla pääset näkemää prosessia tulevien valmiiden teosten takaa ja mitä se vaatii. Haluamme tuoda näkyväksi sen todellisen työn, miten jakokaapit muuttuvat taideteoksiksi ja näin realisoida prosessia. Taidetta jakokaappeihin- projekti pitää sisällään muun muassa ideointia, suunnittelua, kartoitusta, viestintää, dokumentointia sekä materiaaleihin ja tekotapoihin tutustumista. 

Projektin ideana on elävöittää Lappeenrannan sekä lähialueiden kaupunkikuvaa saamalla harmaat jakokaapit pois näköpiiristä ja saattaa yhteen opiskelijoita sekä ammattitaiteilijoita.

Projektin taustalla on viime vuonna Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon taiteen teettämä Ilmianna taiteenpaikka kysely. Kampanjassa kaupunkilaisia pyydettiin ilmiantamaan paikkoja, jotka kaipaisivat taidetta. Kyselyyn tuli paljon vastauksia – taiteelle olisi siis paljon tilaa. Projekti avasi silmät sille, kuinka paljon jakokaappeja todellisuudessa on. Niihin on alkanut kiinnittää enemmän huomiota kuin aiemmin.

Projektin yhtenä tavoitteena on, että jakokaappeja ei enää töhrittäisi tai taide ainakin auttaisi vähentämään sitä. Samanlaisen ilmiön on huomattu muissakin vastaavissa projekteissa nostavan töhrimisen kynnystä.

Odotamme innolla, millaista taidetta syntyy, sillä projektissa ovat mukana LAB ammattikorkeakoulun kuvataideopiskelijat. Syntyykö perinteisen maalauksen lisäksi muitakin toteutustapoja? 

Projekti on alkanut tammikuun lopussa ja käytännön toteutus on tarkoitus aloittaa keväämmällä, säiden salliessa.

Opiskelijoiden osuus projektista on osa Yli vaaran vuosien hanketta https://www.ylivaaranvuosien.fi/ ja se toteutetaan yhteistyössä Kaakon taiteen kanssa. Projektiin osallistuvat LAB ammattikorkeakoulun opiskelijat: Antti Ahtee, Ninni Kola, Mariella Korhonen, Vera Haanpää, Rosalinda Louhijoki, Pirjo Pirinen ja Helena Reponen. Sekä ammattitaiteilijat Kaakkois- Suomen alueella.

Blogia ylläpitävät opiskelijat Vera Haanpää ja Mariella Korhonen.

Tuuha sie mukaa seuraamaa meiän projektia!

Esimerkkejä, miten taide värittää ympäristöään:

Kuva: Anni- Sofia Knuuttila/Kaakon taide
Kuva: Mariella Korhonen
Kuva: Mariella Korhonen
Published inKaakon taide blogi