Skip to content

TAIDE+TARINA-paja

Taide + tarina värikäs kuvaotsikko

TAIDE+TARINA-paja tarjosi  tilaisuuden kokeilla erilaisia taiteen tekemisen muotoja. Pajoissa ammennettiin sisältöä osallistujien omista tarinoista, suurista ja pienistä sattumuksista matkan varrelta sekä nykyhetkestä, ja kokeiltiin miten niitä voidaan viedä eteenpäin taiteilijoiden myötävaikutuksella.

TAIDE+TARINA-paja antoi tarinoille erilaisia siipiä, sillä tarinoita työstettiin mm. kolmiulotteisesti, videon välityksellä, draaman kautta, kirjoittamalla, grafiikan ja sarjakuvan keinoin. Pajojen vetäjinä toimivat ohjaaja, draamapedagogi Maria Fomin, taidegraafikko Tarja Heilimo, kuvataiteilija Vesa-Ville Saarinen ja korutaiteeseen keskittyvä kuvataiteilija Jenni Sokura.

Pajojen sadosta ja opeista on tehty menetelmäopas.  Sen voi ladata tästä (menetelmäopas TAIDE+TARINA – työpajakokonaisuus eläkeikäisille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille) – sitä saa myös painettuna Lappeenranna kulttuuritoimistosta.

Ida-Maria Mäntykankaan sarjakuva luettavissa: lue ”Tytön tarinaa taiteen keinoin” tästä

TAIDE+TARINA -näyttely oli Taipalsaaren pääkirjastossa 13.2.-14.3.2014

Taide+tarina -näyttelyssä oli esillä Riitta Ahvosen, Kaija Lautasen, Annikki Mäkelä, Ida-Maria Mäntykankaan ja Seija Taulun grafiikkaa, koruja ja keramiikka sekä  kuvallisia elämäntarinoita. Videota olivat tekemässä Matti Honkanen, Iiro Iivonen, Antti Joronen, Ville Lainio ja Leena Luukkonen. Näyttelyssä oli esillä myös Jorosen, Lainion ja Luukkosen grafiikanvedoksia.   Näyttelyn työt syntyivät työpajoissa, joita ohjasivat draamapedagogi Maria Fomin, taidegraafikko Tarja Heilimo sekä kuvataiteilijat Jenni Sokura ja Vesa-Ville Saarinen. Näyttely oli avoinna 13.2.-14.3.2014 kirjaston aukioloaikoina.  Näyttelytiedote

 TYÖPAJAT JA NIIDEN VETÄJÄT

ohjaaja, draamapedagogi MARIA FOMIN

Taide ja tarina -työpajan johdantokurssilla etsitään omia tarinoita muun muassa ilmaisutaidon harjoitteiden, valokuvien ja tekstien avulla.

Muistellaan menneitä ja pohditaan tulevaa. Etsitään juuri ne tarinat, joita voidaan toteuttaa kurssin myöhemmissä vaiheissa.

Kussin loppupuolella ryhmä tutustuu erityisnuorten ryhmän teoksiin sekä valmistaa nuorten kanssa yhteisen taideteoksen.

”Olen ohjaaja ja draamapedagogi eli ohjaan näytelmiä ryhmille sekä opetan näyttämötyöskentelyä. Erityisesti olen kiinnostunut fyysisestä ilmaisusta.

Monen vuoden teatterissa olon jälkeen, olen työskennellyt free lancerina monien erilaisten ryhmien kanssa – ja pitänyt joka hetkestä.”

taidegraafikko TARJA HEILIMO

Tarja Heilimo on taidegraafikko, puupiirtäjä, verstastyöläinen. Hän käyttää teoksissaan talttaa, vanerilevyä, öljyvärejä, japaninpaperia ja syväpainoprässiä. Etelä-Karjalan Etelä-Karjalan taiteilijaseuran Grafiikan pajan pajavastaavana työskentelyn lisäksi Tarja on toiminut työpajaohjaajana taiteen hyvinvointia tuottavissa projekteissa mm. lasten ja nuorten kanssa.

Grafiikan työpajoissa käytetään helppoa ja uutta tekniikkaa. Kohopainotekniikassa kuva kaiverretaan helposti työstettävälle muovilaatalle ja vedostetaan guashi- tai öljyvärejä käyttäen ns. japaninpaperille syväpainoprässillä. Kopiopainotekniikassa laattana on lasertuloste, joka on otettu valokuvasta tai tussipiirroksesta. Vedostamisessa käytetään pihkaa, vettä, ja öljyvärejä. Kuva painetaan syväpainopaperille syväpainoprässillä.

kuvataiteilija VESA-VILLE SAARINEN

Videotyöpajassa kukin osallistuja kuvaa (mahdollisesti omilla kameroilla) elämänkulkuaan tahollaan. Kuvatusta materiaalista koostetaan omalla tai pajan tietokoneella pieni dokumentti. Myös valokuvia voidaan käyttää materiaalina.

”Teen töitä yleensä työryhmissä. Se johtuu ehkä siitä, että lapsuuteni vietin teatterissa ryhmätyötä seuraten ja huomattavan osan aikuisiästäni olen viettänyt televisiotuotantojen työryhmissä kuvaajana.

Taidenäyttelyihin olen osallistunut vuodesta 1984. Teen sekä videota että valokuvia. Taidetta olen opettanut erilaisille ryhmille vuodesta 1989, enimmäkseen ammattikorkeakoulujen kulttuurin ja kuvataiteen yksiköissä. Kuvaajana teen kuvaa yleensä kaksiulotteiseen ruutuun. Taiteilija käytän videota tilan rakentumiseen kuvanveistäjänä.”

kuvataiteilija JENNI SOKURA

Jenni Sokura on 30-vuotias kuvataiteilija (AMK) joka keskittyy teoksissaan korutaiteeseen. Monipuolinen tekijä on kiinnostunut useista taiteenaloista ja materiaaleista. Erityisen lämmin suhde hänellä on sarjakuvaan.

Jennin kanssa työpajoissa keskitytään kolmiulotteiseen maailmaan. Erilaisten materiaalien kautta etsitään muotoja tarinoille. Samalla tutuksi tulevat erilaiset tekniikat ja työkalut. Jos innokkaita löytyy, voi Jennin kanssa kokeilla myös sarjakuvallista kerrontaa.

kuvataiteilija TUULIA ISO-TRYYKÄRI

Tuulia Iso-Tryykäri on kuvataiteilija (YAMK) ja taidemaalari. Tuulia työskentelee pääsääntöisesti maalaten öljyvärillä kankaalle. Taiteessa häntä kiinnostavat erityisesti ihminen ja kuvataiteen loputtomat mahdollisuudet kuvata ja kertoa tarinoita elämästä.

Maalaustyöpajassa tekniikoina ovat vesiohenteiset menetelmät akvarelli ja akryyli, joiden avulla lähdetään kokeilemaan ja etsimään jokaisen omaa tyyliä, tapaa ja kiinnostuksen aiheita tehdä kuvaa maalaamalla.

Lappeenrannan yleinen kulttuuritoimi sai rahoituksen TAIDE+TARINA-pajaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.  Pajoja koordinoi Kaakon taide.