Tavoitteet

Kaakon taide toimii

  • Edistääkseen taiteen näkyvyyttä markkinoimalla tekijöitä ja näyttelyitä
  • Tuottaakseen omia tapahtumia
  • Edistääkseen taiteilijoiden toimeentuloa myös luomalla projekteja
  • Toimiakseen taiteen ammattilaisten edunvalvojana
  • Kehittääkseen Taidelainaamo-toimintaa
  • Edistääkseen prosenttiperiaatetta
  • Lisätäkseen visuaalisten taiteiden saatavuutta kummassakin maakunnassa
  • Edistääkseen visuaalisten taiteiden asemaan myös valtakunnallisesti yhteistyökumppaneidensa kanssa
  • Välittääkseen tietoa ja keskustellakseen

Kaakon taide kuuntelee taiteilijoiden tarpeita taiteilijaseurojen kautta ja pyrkii toimimaan tarpeiden mukaisesti. Samalla kuunnellaan kuntien, yritysten ja asukkaiden tarpeita ja toiveita ja etsitään sopivia yhtymäkohtia, joihin voi kylvää toiminnan siemeniä.

 

Asukkaat, matkailijat

Kaakon taide etsii ja luo uusia tapahtumia ja mahdollisuuksia maakuntien asukkaiden ja matkailijoiden kohdata ja kokea taidetta. Verkosto pyrkii myös tekemään taiteen ostamisen ja tilaamisen entistä helpommaksi.

Yritykset, organisaatiot, kunnat

Kaakon taide haluaa tehdä monialaista yhteistyötä, jotta taide tavoittaisi erilaisia yleisöjä. Se ottaa myös selvää, mitä kunnat, yritykset ja muut organisaatiot taiteelta tarvitsevat. Kaakon taide selvittää, kuka taiteen kentällä tarjoaa mitäkin ja välittää tätä tietoutta eteenpäin. Verkosto tekee yhteistyöprojekteja, tarjoaa organisaatioille osto- ja tilausmahdollisuuksia.

Valtakunnalliset toimijat

Kaakon taide pyrkii omalta osaltaan edistämään taiteilijoiden asemaa, toimeentuloa ja näkyvyyttä. Tavoitteiden saavuttamiseksi verkosto tekee yhteistyötä yli maakuntarajojen.